Android aplikacije

PrismaDesignUs Android aplikacije

Konkretna ponuda PrismaDesignUs tima, koja se odnosi na izradu “custom made” Android aplikacija, odnosno prema vašem zahtevu. Za konkretne informacije oko izrade Android aplikacije možete nas kontaktirati email-om ili popuniti kontakt formular koji se nalazi na Kontakt strani. Za sve korisnike nudimo konsultacije preko telefona ili na Whatsapp.

Android aplikacije koje izrađujemo su prilagođene najnovijoj verziji Android operativnog sistema i koriste sve najnovije mogućnosti koje on pruža. Prilikom izrade takođe vodimo računa da je omogućena kompatibilnost i sa starijim verzijama Android operativnog sistema i na taj način obezbeđujemo da naše Android aplikacije budu podržane u širokom opsegu mobilnih uređaja i Android verzija i da rade podjednako stabilno.

Vaše je samo dobra ideja, a na nama je da Vašu ideju pretvorimo u Android svet.

Karakteristike naših Android Aplikacija

Sve aplikacije koje naš tim izrađuje su optimizovane za sve Android uređaje, kod kojih je upotreba memorije smanjena na minimum. Svaka Aplikacija se izrađuje po zahtevu korisnika od izgleda do funkcionalnosti. Dok naš tim sve to pretvara u jednu celinu.

Ukoliko Vi ne možete da se odlučite za izgled i funkcije koje će posedovati Aplikacija naš tim će ponuditi Vama par rešenja od kojih ćete vi odabrati jedno.

Mi smo tu da služimo vama i da se međusobno dopunjavamo.

Intuitivne i Jednostavne

Navigacija u aplikaciji je implementirana na odgovarajući način i prilagođena potrebama aplikacije, tako da su istaknute bitne kategorije, a celokupan sadržaj lako dostupan.

Android Platforma

Aplikacije su prilagođene svim android platformama. Na taj način mogu nesmetano da pristupaju svim hardverskim komponentama uređaja, poput senzora, lokacijskih servisa, kamere, memorije uređaja itd.

Održavanje

Održavanje aplikacija naš stručni tim obavlja u sklopu izrade aplikacije. Svaka aplikacija izrađena kod nas ima pravo na održavanje. Održavanje se vrši u dogovou sa našim timom i svaka izmena u aplikaciji mora biti obostrano prihvaćena. Garantujemo za ono što i sami predložimo.

Cenu izrade Aplikacije sami vi kreirate, od vaših zahteva zavisi i cena. Svaka Android Aplikacija ima svoju cenu jer je svaka Aplikacija posebna na svoj način.

Vreme izrade aplikacija zavisi takođe od zahteva, može biti od 30 dana do 5-6 meseci.

Za sve Vaše predloge i pitanja kontaktirajte nas.